Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 112. 644.     Från sida 644 i den engelska utgåva.tillbaka

Sammanfattade erfarenheter

Vårt arbete i Maine började med konferensen i Norridgewock den första november. Det var ett stort möte. Som vanligt framlade min man och jag ett klart och direkt vittnesbörd till förmån för sanning och riktig skolning, och emot de olika formerna av villfarelse, förvirring, fanatism och oordning som har sin naturliga orsak i en brist på en sådan skolning. Detta vittnesbörd var särskilt relevant när det gällde förhållandena i Maine. Orosandar som bekände sig hålla sabbaten, var i uppror och arbetade för att sprida missnöjet under konferensen. Satan hjälpte dem och de lyckades i viss utsträckning. Detaljerna är alltför smärtsamma och har alltför liten allmän betydelse för att återges här.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.