Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 112. 644.     Från sida 644 i den engelska utgåva.tillbaka

Sammanfattade erfarenheter

Nu kan det räcka att säga att till följd av denna upprorsanda, denna kritik och hos somliga en slags barnslig avundsjuka, klagande och gnällande, krävde vårt arbete i Maine, som kunde ha utförts på två veckor, istället sju veckor av mycket påfrestande, slitsamt och otrevligt jobb. Fem veckor gick förlorade, ja värre än förlorade, för verket i Maine. Och vårt folk i de andra delar av New England, New York och Ohio gick miste om fem allmänna möten, till följd av att vi hölls kvar i Maine. Men när vi lämnade den staten tröstades vi av det faktum att alla hade bekänt sitt uppror och att några hade letts att söka Herren och ta emot sanningen. Följande, som gäller pastorer, ordning och organisation, har särskild tillämpning på det tillstånd som rådde i Maine.

-----------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.