Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 117. 689.     Från sida 689 i den engelska utgåva.tillbaka

Böcker och traktater

Vi ska inte hålla tyst om detta. Vårt folk kommer att delta i arbetet. Pengarna kommer att komma in. Och vi borde säga till dem som är fattiga och vill ha böcker: Skicka in era order, och uppge er ekonomiska förmåga när det gäller denna världens ägodelar. Vi kommer att sända er ett bokpaket som innehåller Spiritual Gifts, How to Live, Appeal to Youth, Appeal to Mothers, Sabbath Readings och de två stora planscherna med Key of Explanation. Om ni redan har någon av dessa, skriv vilka ni har och vi kommer att sända andra böcker i stället för dem, eller bara sända er dem som ni inte redan har. Skicka femtio cent för portot och vi kommer att skicka dig paketet som är värt fem dollar och debitera fonden fyra dollar. (Se Appendix)

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.