Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 17. 117.     Från sida 117 i den engelska utgåva.tillbaka

Sanningens motståndare

Jag blev visad tillbaka till den adventistiska lärans begynnelse, och även före den tiden, och jag såg att det inte hade funnits någon motsvarighet till det bedrägeri, den förvanskning och den falskhet som har utövats av Messenger-gruppen, och inte heller någon liknande sammanslutning av fördärvade människor under religionens täckmantel. Några uppriktiga människor har påverkats av dem och dragit slutsatsen att de måste ha åtminstone någon grund för sina påståenden, och trott att de inte skulle kunna komma med så grova lögner. Jag såg att sådana människor kommer att få bevis för sanningen när det gäller detta. Guds församling bör gå sin väg rakt fram, som om det inte fanns sådant folk i världen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.