Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 17. 118.     Från sida 118 i den engelska utgåva.tillbaka

Sanningens motståndare

Jag blev visad några som kommer från de östra staterna till de västra. Jag såg att det inte borde vara deras målsättning, som lämnar de östra staterna för de västra, att bli rika, utan att vinna själar för sanningen. Ängeln sa: ”Låt era gärningar visa att det inte är för ära, eller för att samla skatter på jorden, som ni har flyttat västerut, utan för att stödja och upphöja sanningens standar.” Jag såg att de som flyttar västerut skulle vara som människor som väntar på sin Herre. Ängeln sa: ”Var ett levande exempel för dem som bor i de västra staterna. Låt era gärningar visa att ni är Guds speciella folk och att ni har ett särskilt uppdrag, att förkunna det sista nådebudskapet till världen. Låt era gärningar visa dem som är runt omkring er att den här världen inte är ert hem.” Jag såg att de som har snärjt in sig själva borde bryta sig loss ur fiendens snara och göra sig fria. Samla inte skatter på jorden, utan visa genom era liv att ni samlar skatter i himlen. Om Gud har kallat er västerut har han ett uppdrag, en upphöjd uppgift för er att utföra. Låt er tro och er erfarenhet hjälpa dem som inte har en levande erfarenhet. Låt er inte attraheras av denna fattiga värld som bara är som en mörk fläck, utan låt er längtan riktas uppåt mot Gud, härligheten och himlen. Låt inte omsorger och bekymmer för jordegendomar uppta era sinnen, men ni kan tryggt hänger er åt att begrunda Abrahams egendom. Vi är arvingar till det odödliga arvet. Vänd er hängivenhet bort från jorden och tänk på himmelska ting.

-----------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.