Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 22. 128.     Från sida 128 i den engelska utgåva.tillbaka

De två vägarna

Sedan visades jag tillbaka till åren 1843 och 1844. Då fanns en anda av helgelse som saknas nu. Vad har det tagit åt dem som påstår sig vara Guds speciella folk? Jag såg anpassningen till världen och oviljan att lida för sanningens sak. Jag såg en stor brist på underkastelse för Guds vilja. Jag visades tillbaka till Israels barn, efter att de lämnat Egypten. Gud kallade dem i sin nåd ut från Egypten, för att de skulle kunna tillbe honom utan att bli hindrade eller hållas tillbaka. Han utförde underverk för dem på vägen. Han prövade och testade dem genom att leda dem in i svårigheter. Efter Guds underbara agerande med dem, och efter att de räddats så många gånger, klagade de när de prövades eller testades av honom. De sa: "Om vi ändå hade fått dö genom HERRENS hand i Egyptens land.” De längtade efter purjolöken och löken där.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.