Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 29. 170.     Från sida 170 i den engelska utgåva.tillbaka

”Akta er”

Jag såg att det minsta som krävts av kristna förr i tiden har varit en givmild anda och att tillägna Herren en del av alla sina inkomster. Varje sann kristen har ansett detta vara en förmån, men somliga som bara varit kristna till namnet, har betraktat det som en belastning. Guds nåd och kärlek hade aldrig utfört ett gott arbete i dem, annars skulle de med glädje ha främjat sin Frälsares verk. Men kristna som lever i de sista dagarna och som väntar på sin Herre, förväntas göra ännu mer än detta. Gud kräver att de ska offra.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.