Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 31. 178.     Från sida 178 i den engelska utgåva.tillbaka

Församlingens förmån och plikt

Följande handlar om församlingen i Battle Creek, men beskriver tillståndet och förmånerna för bröder och systrar överallt:

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.