Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 31. 178.     Från sida 178 i den engelska utgåva.tillbaka

Församlingens förmån och plikt

Satan har kommit ned med stor kraft och han vet att hans tid är kort. Hans änglar är ivrigt sysselsatta, och en stor del av Guds folk låter sig vaggas till sömns av honom. Töcknet drog på nytt fram och stannade över församlingen. Jag såg att det bara kommer att vara genom allvarlig ansträngning och uthållig bön som denna förbannelse bryts.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.