Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 31. 179.     Från sida 179 i den engelska utgåva.tillbaka

Församlingens förmån och plikt

(179) Guds ords skrämmande sanningar hade satt Guds folk i rörelse en aning. Då och då försökte de göra svaga ansträngningar för att segra, men de tröttnade snart och sjönk tillbaka i samma ljumma tillstånd. Jag såg, att de saknade uthållighet och fast beslutsamhet. Låt den som söker Guds frälsning ha samma energi och allvar som han skulle ha om det gällde världsliga rikedomar, så skulle målet nås. Jag såg att församlingen lika gärna kan dricka ur en full bägare, som att hålla en tom i handen eller vid munnen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.