Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 31. 179.     Från sida 179 i den engelska utgåva.tillbaka

Församlingens förmån och plikt

Det är inte Guds plan att somliga tar det lugnt medan andra är nedtyngda av bördor. Somliga inser betydelsen av Guds verk och känner ansvar för det. De inser att det är nödvändigt att de agerar, så att de kan samla med Kristus och inte förskingrar. Andra fortsätter utan att ta ansvar och beter sig som om de saknade inflytande. Sådana människor förskingrar. Gud är inte partisk. Alla som har fått del av hans frälsning här, och som hoppas få dela Guds rikes härligheter senare, måste samla med Kristus. Var och en måste känna att han har ansvar för sin egen situation och för det inflytande som han utövar på andra. Om dessa människor fortsätter sin kristna vandring kommer Jesus att vara härlighetens hopp i dem, och de kommer att älska att lovprisa honom så att de kan bli styrkta. Deras Mästares verk kommer att vara dem kärt. Det kommer att vara deras strävan att främja Hans verk och att ära det genom en helig livsstil. Ängeln sa: ”Gud kommer att kräva tillbaka varje pund med ränta”. Varje kristen måste gå vidare från styrka till styrka, och använda alla sina krafter i Guds verk.

-----------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.