Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 34. 196.     Från sida 196 i den engelska utgåva.tillbaka

Hus för tillbedjan

(196) Jag såg att många människor som Gud har anförtrott medel, känner sig fria att använda dem frikostigt för sin egen bekvämlighet genom att ordna behagliga hem här. Men när de bygger ett hus där den store Guden som behärskar evigheten ska tillbes, har de inte råd att låta honom få använda de pengar som han har anförtrott åt dem. Alla strävar inte efter att överträffa varandra i att visa sin tacksamhet mot Gud för sanningen, genom att göra allt de kan för att ordna en lämplig plats för tillbedjan. En del försöker göra så litet som möjligt, och de tycker att de pengar som de spenderar på att bereda en plats där den Allra Högste kan besöka dem, är så gott som bortkastade. Ett sådant offer är defekt, och är inte godtagbart inför Gud. Jag såg att det skulle behaga Gud mycket mer, om hans folk visade lika mycket vishet när de iordningställde ett hus för honom, som de gör i sina egna hem.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.