Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 34. 196.     Från sida 196 i den engelska utgåva.tillbaka

Hus för tillbedjan

Det befalldes att Israels barns offer och gåvor skulle vara utan skada eller fläck, det bästa ur hjorden. Och man krävde att var och en i folket skulle delta i detta arbete. Guds verk i vår tid kommer att vara omfattande. Om ni bygger ett hus åt Herren, förolämpa och begränsa honom inte genom att ge era halta offerdjur. Skänk det allra bästa offret för att bygga ett hus åt Gud. Låt det få vara det allra bästa ni har. Visa intresse för att göra det bekvämt och komfortabelt. En del tycker att det inte spelar någon roll, eftersom tiden är så kort. Går då likadant i era egna hem, och i alla era världsliga förberedelser.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.