Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 36. 200.     Från sida 200 i den engelska utgåva.tillbaka

Att gå i borgen för icke troende

Jag såg att Gud var missnöjd med att hans barn går i borgen för icke troende. Jag hänvisades till följande texter: Ords 22:26 ”Var inte en av dem som ger handslag eller som går i borgen för en skuld.” Ords 11:15 ”Den som går i borgen för en främling råkar illa ut, men den som hatar handslag är trygg.” Otrogna förvaltare! De lovar bort det som tillhör en annan - deras himmelske Fader – och Satan står redo att hjälpa sina barn att vrida det ur deras händer. Sabbatshållare borde inte vara i partnerskap med icke troende människor. Guds folk litar för mycket på främlingars ord, och ber dem om råd och rekommendationer när de inte borde göra det. Fienden gör dem till sina redskap och arbetar genom dem för att göra Guds folk förvirrade och ta saker ifrån dem.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.