Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 36. 200.     Från sida 200 i den engelska utgåva.tillbaka

Att gå i borgen för icke troende

En del har inte förmåga att på ett förståndigt sätt hantera världsliga saker. De saknar de nödvändiga kvalifikationerna, och Satan utnyttjar dem. När det är på det viset borde dessa människor inte förbli okunniga om sin uppgift. De borde vara tillräckligt ödmjuka för att rådfråga sina bröder, vars omdöme de kan lita på, innan de genomför sina planer. Jag hänvisades (201) till denna text: ” Bär varandras bördor.” En del är inte tillräckligt ödmjuka för att låta den som har gott omdöme göra beräkningar åt dem, förrän de satt sina egna planer i verket och redan försatt sig själva i svårigheter. Då inser de att det var nödvändigt att få råd och omdöme från deras bröder. Men så mycket tyngre bördan blivit då, jämfört med hur den var från början. Bröder borde inte dra någon sak inför domstol, om det på något vis kan undvikas, för på det sättet ger de fienden stor möjlighet att snärja dem och göra dem förvirrade. Det vore bättre att förlikas med en viss förlust.

-----------
"
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.