Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 37. 201.     Från sida 201 i den engelska utgåva.tillbaka

Att avlägga ed

Jag såg att en del av Guds barn har gjort ett misstag när det gäller att avlägga ed, och Satan har dragit nytta av detta för att förtrycka dem och ta ifrån dem Herrens pengar. Jag såg att Herrens ord, Ni ska inte svära alls”, inte har något med domstolseden att göra. ”Ert tal ska vara ja, ja, nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde.” Detta syftar på vanligt samtal. En del överdriver när de talar. En del svär vid sitt eget liv. Andra svär vid sitt huvud - lika säkert som att de lever, lika säkert som att de har ett huvud. En del tar himmel och jord till vittne på att saken är så. Andra säger att Herren må döda dem, om det de säger inte är sant. Det är denna sorts svärjande som Jesus varnar sina lärjungar för.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.