Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 37. 202.     Från sida 202 i den engelska utgåva.tillbaka

Att avlägga ed

Jag såg att Herren fortfarande har en del att göra med landets lagar. Så länge Jesus är kvar i helgedomen, påverkar Guds återhållande Ande makthavare och folk. Men Satan kontrollerar i hög grad människomassorna i denna värld, och om det inte vore för landets lagar skulle vi få utstå mycket lidande. Jag visades att när det verkligen är nödvändigt, och när de uppmanas att vittna enligt lagen, då är det ingen överträdelse av Guds ord för hans barn att allvarligt ta Gud till vittne på att vad de säger är sanning, och inget annat än sanning.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.