Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 37. 202.     Från sida 202 i den engelska utgåva.tillbaka

Att avlägga ed

Människor är så fördärvade att lagar stiftats för att ställa dem till svars. Somliga fruktar inte att ljuga för sina medmänniskor, men de har fått lära sig, och Guds tillbakahållande Ande har intalat dem, att det är en fruktansvärd sak att ljuga för Gud. Fallet med Ananias och hans hustru Safira har getts som ett exempel. Ärendet tas från människa till Gud, så om någon bär falskt vittnesbörd är det inte inför människor, utan inför den store Guden som läser hjärtat och som känner den exakta sanningen i varje fall. Våra lagar gör det till ett grovt brott att begå mened. Gud har många gånger straffat den som svurit falskt, och till och med medan den falska eden fortfarande var på deras läppar har dödsängeln dödat dem. Detta skedde för att sätta skräck i dem som gör det som är ont.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.