Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 37. 203.     Från sida 203 i den engelska utgåva.tillbaka

Att avlägga ed

Jag såg att somliga har fördomar mot våra makthavare och lagar, men om det inte vore för lagarna skulle denna värld vara i ett förskräckligt tillstånd. Gud tyglar våra makthavare, för allas hjärtan är i hans händer. Gränser dras, som de inte kan överträda. Många av makthavarna kontrolleras av Satan, men jag såg att Gud har sina redskap även bland dem som regerar. En del av dem kommer så småningom att omvändas till sanningen. De spelar nu den roll som Gud vill att de ska ska ll göra. När Satan verkar genom sina redskap läggs förslag fram, som om de genomfördes skulle hindra Guds verk och åstadkomma mycket ont. De goda änglarna påverkar dessa Guds redskap att motverka sådana förslag med starka argument, som Satans redskap inte kan stå emot. Några få av Guds redskap kommer att ha stor makt att hålla tillbaka en massa ont. På så sätt kommer verket att fortsätta tills det tredje budskapet har utfört sitt verk, och under den tredje ängelns höga rop kommer dessa redskap att få tillfälle att ta emot sanningen. En del av dem kommer att bli omvända och tillsammans med de heliga genomgå den stora vedermödans tid. (204) När Jesus lämnar det allra heligaste dras hans återhållande Ande bort från makthavare och folk. De lämnas att kontrolleras av onda änglar. Då kommer sådana lagar att stiftas genom Satans råd och anvisningar, att om inte tiden vore mycket kort kunde ingen människa räddas.

-----------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.