Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 42. 223 .     Från sida 223 i den engelska utgåva.tillbaka

Vårt samfundsnamn

(224) Namnet sjundedagsadventist för fram vår tros verkliga drag i förgrunden, och kommer att övertyga den människa som undrar. Som en pil från Herrens koger kommer det att såra dem som överträder Guds lag och leda till ånger inför Gud och tro på vår Herre Jesus Kristus.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.