Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 43. 224.     Från sida 224 i den engelska utgåva.tillbaka

Den fattige

Somliga som är fattiga på den här världens tillgångar är benägna att lägga hela det raka vittnesbördet på de förmögna människornas skuldror. Men de inser inte att de också har ett arbete att utföra. Gud begär att de ska göra en uppoffring. Han uppmanar dem att offra sina avgudar. De borde lägga bort sådan skadlig stimulantia som tobak, te och kaffe. Om de hamnar i svåra ekonomiska omständigheter medan de gör sitt bästa, kommer det att vara ett nöje för deras rika bröder att hjälpa dem ur problemen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.