Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 43. 224.     Från sida 224 i den engelska utgåva.tillbaka

Den fattige

Många saknar klok förvaltning och sparsamhet. De överväger inte saker och ting på ett bra sätt och handlar oförsiktigt. Sådana människor borde inte lita på sitt eget dåliga omdöme, utan de borde rådgöra med sina erfarna bröder. Men de som inte är sparsamma och som saknar gott omdöme är ofta ovilliga att be om råd. De tror i allmänhet att de förstår hur de ska sköta sina världsliga affärer, och vill ogärna följa råd. De vidtar fel åtgärder och som följd av det får de lida. (225) Deras bröder blir bekymrade över att se dem lida och hjälper dem ut ur svårigheterna. Deras okloka förvaltarskap påverkar församlingen. Det tar medel från Guds skattkammare som borde ha använts till att främja sanningen för vår tid. Om dessa fattiga bröder väljer ett anspråkslöst agerande och är villiga att låta sig ledas och ta råd av sina bröder, och sedan råkar i svåra ekonomiska omständigheter, bör bröderna se det som sin plikt att med glädje hjälpa dem ut ur svårigheterna. Men om de väljer sin egen väg och litar på sitt eget omdöme, borde man låta dem ta hela konsekvenserna av sitt okloka handlande och genom dyrköpt erfarenhet lära sig att ”där rådgivarna är många går det väl.” Guds folk borde underordna sig varandra. De bör rådgöra med varandra, så att det den ene saknar kan kompenseras av vad den andre har. Jag såg att Herrens förvaltare inte hade någon skyldighet att hjälpa dem som envisas med att använda tobak, te och kaffe.

-----------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.