Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 44. 225.     Från sida 225 i den engelska utgåva.tillbaka

Spekulationer

Om ett nytt patent presenteras i landet, finner människor som bekänner sig tro på sanningen ett sätt att få fram pengar att investera i företaget. Gud är känner varje hjärta. Varje själviskt motiv är känt av honom och han tillåter omständigheter att uppstå för att pröva sitt bekännande folks hjärtan, för att testa (226) dem och utveckla deras karaktär. I vissa fall kommer Herren att tillåta människor att fortsätta, och att misslyckas fullständigt. Hans hand är emot dem för att krossa deras förhoppningar och skingra vad de äger. De som verkligen har intresse för Guds verk och är villiga att riskera något för dess framgång, kommer att finna att det är en säker och trygg investering. Somliga kommer att få hundrafalt tillbaka i detta livet och evigt liv i den kommande världen. Men alla kommer inte att få hundrafalt igen i det här livet, för de kan inte hantera det. Om de blev anförtrodda mycket skulle de bli okloka förvaltare. Herren håller det tillbaka för deras bästa, men deras skatt i himlen kommer att vara säker. Så mycket bättre en sådan investering som denna är!

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.