Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 44. 226.     Från sida 226 i den engelska utgåva.tillbaka

Spekulationer

Den längtan som några av våra bröder har att tjäna snabba pengar, får dem att engagera sig i ett nytt företag och att investera pengar. Men ofta infrias inte deras förväntningar att tjäna pengar. De förlorar det som de kunde ha använt i Guds verk. Människor blir som förhäxade av dessa nya företag. Trots att detta har upprepats så många gånger och att de har exempel på andra som har gjort investeringar som lett till fullständigt misslyckande, är många sena att lära sig något av det. Satan förleder dem och gör dem berusade av förväntade vinster. När deras hopp har slagits i spillror blir de mycket missmodiga på grund av sitt oförståndiga risktagande. Om pengar går förlorade betraktar personen det som en olycka för honom själv - som sin förlust. Men han måste komma ihåg att det är någon annans pengar som han hanterar, att han bara är en förvaltare och att Gud är missnöjd med det oförståndiga handhavandet av de medel som kunde ha använts till att främja sanningen för vår tid. På räkenskapens dag måste den otrogne förvaltaren avlägga räkenskap för sin förvaltning.

-----------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.