Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 45. 227.     Från sida 227 i den engelska utgåva.tillbaka

En oärlig förvaltare

Om han hade tagit emot instruktionerna som Gud gett och rättat sig efter dem, skulle han ha vunnit seger över dessa fasta vanor och anfäktelser. Men jag såg att han låtit dessa vanor styra honom så länge att den starka fienden har honom bunden. Hans handlande har inte varit korrekt. Oärlighet har övervunnit honom och han har tagit pengar från församlingskassan som han inte hade någon rätt till, och använt dem för egna behov. Han har ansett sig själv ha ett bättre omdöme än sina bröder när det gäller att spendera pengar. När pengar gavs åt honom för att han skulle använda dem och givaren namngav de personer som skulle få dem har han agerat efter sina egna infall och tagit sig friheten att använda dem så som det passade honom själv, i stället för att uppfylla givarens önskan. Han har använt så mycket av pengarna som han tyckte var lämpligt för egen räkning. Gud har inte sett på detta med blida ögon. Han har blivit alltmer oärlig. Han (228) har betraktat sig själv som Herrens förvaltare och att han kunde använda pengarna, även andras, så som han själv tyckte passade. Var och en ska vara sin egen förvaltare.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.