Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 45. 228.     Från sida 228 i den engelska utgåva.tillbaka

En oärlig förvaltare

Han har förkastat sina bröders rekommendationer och råd, gått vidare i sin egen kraft, följt sin egen vilja och avvisat varje medel genom vilket han kunde ha korrigerats. När han blivit tillrättavisad har tillvägagångssättet eller personen inte passat honom, och möjligheten till reformation har stängts. Herren har inte accepterat hans arbete den senaste tiden. Han har arbetat mycket mer i eget intresse än för Guds verks bästa.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.