Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 45. 228.     Från sida 228 i den engelska utgåva.tillbaka

En oärlig förvaltare

När han först beger sig till en plats, ger hans böner och förmaningar resultat, och bröderna får uppfattningen att han är en fullkomlig kristen. Han favoriseras eftersom han betraktas som pastor. Men när de blir bekanta med honom blir de mycket besvikna när de ser hans själviskhet, retlighet, kärvhet och egenheter. Nästan varje dag ser man något märkligt infall. Han är nästan ständigt upptagen med att fixa något till sin egen fördel. Sen gör han sig av med det till någon, i utbyte mot fördelar för honom själv, och fixar något nytt. Hans fixande och planerande har haft ett nedbrytande och fördärvligt inflytande på Guds verk. Hans agerande är avsett att slita isär, och det har gjort skada nästan överallt. Vilket föredöme för hjorden! Han har varit mycket självisk i sina affärstransaktioner och har utnyttjat dem som han har haft att göra med. Gud är missnöjd med honom. Ett gott träd känns igen på dess frukter.

-----------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.