Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 51. 250.     Från sida 250 i den engelska utgåva.tillbaka

Verket i de västra staterna

Jag blev visad tillbaka till ett möte i ___. Broder P kände ansvar för Guds verk, men R var motsträvig. Hans vittnesbörd var inte förenligt med Guds verk och han orsakade dem som arbetade för att främja det, sorger och besvär. Men det skulle ha varit bättre för Guds verk om man hade stått ut med honom litet längre, och om bröderna hade uthärdat den förvirring som han gav upphov till. Jag såg att broder P agerade oklokt när det gällde detta. Det gav R och fienderna till vår tro övertaget. Broder P borde ha väntat tills R´s religiösa (251) karaktär hade utvecklats mer fullständigt. Han skulle snart antingen ha anslutit sig till kvarlevan av Guds folk eller ha lämnats åt sidan. Men R vann sympati på grund av sin ålder. Han hade tagit del av den anda som rådde i Messenger-gruppen, och hela hans agerande förmörkades av den. Hans hustru har en lättretad, bitter anda och har varit ivrig att sprida falska rykten. Hon spelar den roll för sin man som Isebel gjorde för Ahab och sporrar honom att kämpa emot Guds tjänare som bär ett skarpt vittnesbörd.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.