Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 52. 251.     Från sida 251 i den engelska utgåva.tillbaka

En fråga besvaras

Frågan ställs ofta av dem som påverkats av mina motståndare: ”Håller syster White på att bli högfärdig? Jag har hört att hon har burit en bahytt full av rosetter och band.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.