Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 52. 251.     Från sida 251 i den engelska utgåva.tillbaka

En fråga besvaras

Jag hoppas att jag inte håller på att bli högfärdig. Mitt sätt att klä mig är (252) detsamma som det har varit i många år. Jag är emot krinoliner och att bära onödiga rosetter och band. Jag har burit samma sammetsbahytt i två år utan att byta banden, förutom för att tvätta dem med såpa och vatten. Jag sätter samma sammetstyg på en ny stomme och bär den på nytt den här vintern. Jag tror att sabbatshållare borde klä sig enkelt och vara sparsamma när det gäller kläder. De som vill prata kommer att prata, även om vi inte ger dem någon anledning. Jag förväntar mig inte att falla alla i smaken när det gäller kläder, men jag tror att det är min plikt att bära hållbara kläder, att klä mig trevligt och ordentligt efter min egen smak såvida det inte strider mot Guds ord.

-----------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.