Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 58. 272.     Från sida 272 i den engelska utgåva.tillbaka

Ansvar för de fattiga

Frågor ställs ofta om vilket ansvar vi har för de fattiga som tar emot den tredje ängelns budskap. Vi har själva länge velat veta hur vi på ett diskret sätt ska ta hand om de fattiga familjer som tar emot sabbatsbudskapet. När vi var i Roosevelt, New York den 3 augusti 1861 blev jag visad några saker som gäller de fattiga.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.