Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 58. 273.     Från sida 273 i den engelska utgåva.tillbaka

Ansvar för de fattiga

De instruktioner som ges i Guds ord när det gäller att hjälpa de fattiga handlar inte om sådana fall, utan gäller dem som drabbats av olyckor och bedrövelser. I sin försyn har Gud låtit vissa individer drabbas av olyckor, för att testa och pröva andra. Änkor och handikappade finns i församlingen för att bli till välsignelse för församlingen. De är en del av de medel som Gud har valt för att utveckla en sann karaktär hos Kristi bekännande efterföljare och för att de dyrbara karaktärsdrag som vår medlidande Återlösare hade ska lockas fram.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.