Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 60. 287.     Från sida 287 i den engelska utgåva.tillbaka

Helgelse

Guds folk kommer att testas och prövas. Ett noggrant och analyserande arbete måste fortsätta bland sabbatshållare. Liksom det gamla Israel glömmer vi snabbt Gud och hans förunderliga gärningar och gör uppror mot honom. Somliga ser på världen och vill följa dess vanor och delta i dess (288) nöjen, precis som Israels barn såg tillbaka till Egypten och längtade efter de goda saker som de hade njutit av där och som Gud valde att undanhålla dem, för att testa dem och därigenom pröva deras trohet mot honom. Han ville se om hans folk värdesatte hans hjälp och den frihet som han så mirakulöst hade gett dem, mer än de fördelar de hade i Egypten medan de befann sig i träldom under ett tyranniskt avgudadyrkande folk.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.