Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 60. 289.     Från sida 289 i den engelska utgåva.tillbaka

Helgelse

Om vi vill tillbe Jesus Kristus andligt, måste vi offra varje avgud och helt lyda de första fyra buden. Matteus 22:37-38: ”Då sa Jesus till honom: Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det främsta och största budet.” De första fyra buden tillåter inte en delad kärlek till Gud. Inget tillåts heller att splittra eller ha del i vår enastående glädje i honom. Vad det än är som delar tillgivenheten och tar bort den överordnade kärleken till Gud från själen, blir en avgud. Våra köttsliga hjärtan skulle vilja klänga sig fast vid våra avgudar och försöka bära dem med oss, men vi kan inte göra framsteg förrän vi lägger bort dem, för de skiljer oss från Gud. Församlingens Överhuvud har valt ut sitt folk från världen och kräver att de ska vara avskilda. Hans tanke är att andan i hans budord ska dra dem till honom själv och skilja dem från världens element. Att älska Gud och hålla hans bud är något helt annat än att älska världens nöjen och dess vänskap. Det finns ingen gemenskap mellan Kristus och Beliar. Guds folk kan tryggt lita enbart på honom och utan fruktan tränga fram på lydnadens väg.

-----------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.