Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 61. 290.     Från sida 290 i den engelska utgåva.tillbaka

Filosofi och tomt bedrägeri

(290) Jag har blivit visad att vi måste vara på vår vakt mot hot från alla håll och uthålligt stå emot Satans antydningar och påhitt. Han har omskapat sig själv till en ljusets ängel och bedrar tusentals människor och gör dem till sina fångar. Han drar mycket stor nytta av vetenskapen om människans sinne. Här listar han sig obemärkt in, som en orm, för att förvanska Guds verk. Han skulle vilja få Kristi underverk och gärningar att se ut som om de vore resultatet av mänsklig förmåga och kraft. Om han skulle göra ett öppet och djärvt angrepp på kristen tro, skulle det driva den kristne i oro och ångest till sin Återlösares fötter, och hans starka och mäktiga Befriare skulle jaga den fräcka motståndaren på flykten. Därför förvandlar han sig själv till en ljusets ängel och bearbetar sinnet för att locka oss bort från den enda säkra och rätta stigen. Frenologins, psykologins och mesmerismens vetenskaper är kanaler genom vilka han mer direkt närmar sig denna generation och arbetar med den kraft som kommer att karakterisera hans ansträngningar nära prövningstidens slut.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.