Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 61. 294.     Från sida 294 i den engelska utgåva.tillbaka

Filosofi och tomt bedrägeri

Om Satan kan förvirra och bedra mänskor så till den grad att han kan få dödliga människor att tro att det finns en inneboende kraft i dem själva att utföra stora och goda gärningar, då slutar de att förtrösta på Gud, att han ska göra det för dem som de tror att de har kraft i sig själva att göra. De erkänner inte en högre makt. De ger inte Gud den ära som han gör anspråk på och som han har rätt till på grund av sitt stora och upphöjda majestät. Satans mål har på så sätt uppnåtts, och han jublar över att fallna människor förmätet upphöjer sig själva på samma sätt som han upphöjde sig själv i himlen och blev utkastad. Han vet att om människor upphöjer sig själva är deras undergång lika säker som hans egen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.