Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 61. 295.     Från sida 295 i den engelska utgåva.tillbaka

Filosofi och tomt bedrägeri

Satan får många att tro att bön till Gud är onödig och bara en formsak. Han vet mycket väl hur nödvändig eftertanke och bön är för att hålla Kristi efterföljare vakna så att de kan stå emot hans list och villfarelser. Genom sina påhitt vill han vända tankarna bort från dessa viktiga uppgifter, så att själen inte ska förlita sig på hjälp från den Mäktige och få kraft från honom att stå emot Satans angrepp. Jag blev uppmärksammad på Guds folks brinnande, verksamma böner förr i tiden. ”Elia var en människa som vi, men när han bönföll Gud...” Daniel bad till sin Gud tre gånger om dagen. Satan blir rasande när han hör ljudet av ivrig bön, ty han vet att han kommer att förlora. Daniel valdes ut framför furstarna och prinsarna eftersom en utomordentlig vis ande var i honom. Fallna änglar fruktade att hans inflytande skulle försvaga deras kontroll över rikets makthavare, för Daniel hade mycket att säga till om. Den anklagande härskaran av onda änglar gjorde ledare och furstar missunnsamma och avundsjuka och de bevakade Daniel noga för att finna något som de kunde använda emot honom och rapportera honom för inför kungen, men de misslyckades. Då försökte dessa Satans redskap att använda hans trofasthet mot Gud, så att det skulle bli hans undergång. Onda änglar la fram planen för dem, och dessa redskap satte den snabbt i verket.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.