Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 61. 295.     Från sida 295 i den engelska utgåva.tillbaka

Filosofi och tomt bedrägeri

Kungen var ovetande om den utstuderade elakhet man utsatte (296) Daniel för. Med full vetskap om kungens dekret, fortsätter Daniel medan ” hans fönster i övervåningen var öppna” att böja knä inför sin Gud. Han anser att bön till Gud är så viktig, att han hellre skulle offra sitt liv än avstå från den. På grund av att han ber till Gud, kastas han i lejongropen. Så långt uppnår onda änglar sina avsikter. Men Daniel fortsätter att be, även i lejongropen. Tilläts han att bli uppäten? Glömde Gud honom där? Åh nej, Jesus, de himmelska härskarornas mäktige befälhavare, sände sin ängel för att stänga munnen på dessa hungriga lejon, så att de inte skulle skada den bedjande gudsmannen. Allt var fridfullt i den fruktansvärda gropen. Kungen blev vittne till att han bevarades och släppte ut honom under hedersbetygelser. Satan och hans änglar var besegrade och ursinniga. De redskap som han hade använt sig av dömdes till att gå under på samma fruktansvärda sätt som de hade planerat att förgöra Daniel på.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.