Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 61. 296.     Från sida 296 i den engelska utgåva.tillbaka

Filosofi och tomt bedrägeri

Trons bön är den kristnes stora styrka och kommer helt säkert att besegra Satan. Det är därför han antyder att vi inte behöver be. Han avskyr Jesu, vår Försvarares, namn, och när vi uppriktigt vänder oss till honom för att få hjälp blir Satans härskara skrämd. Det gagnar hans syften om vi försummar att be, för då tas hans lögnaktiga underverk lättare emot. Det som han inte lyckades uppnå genom att fresta Kristus, uppnår han genom att utsätta människan för sina bedrägliga frestelser. Han kommer ibland i en förtjusande ung persons gestalt eller som en vacker skuggbild. Han verkar hela människor och tillbeds av bedragna människor mänsklighetens välgörare. Frenologi och mesmerism är mycket uppskattade. De är bra i sitt rätta sammanhang, men de används av Satan som hans effektivaste redskap för att bedra och ödelägga själar. Hans konster och knep tas emot som om de vore från himlen, och tro på bibeln som detektor har förstörts hos tusentals människor. Satan får här den tillbedjan som han i sitt sataniska majestät vill ha. Tusentals människor samtalar med, och får undervisning från (297) denna demon-gud och agerar enligt hans instruktioner. Den värld som antas dra så stor nytta av frenologi och animal magnetism, har aldrig varit så fördärvad. Satan använder just dessa saker för att fördärva goda egenskaper och lägga grunden för spiritism.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.