Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 61. 297.     Från sida 297 i den engelska utgåva.tillbaka

Filosofi och tomt bedrägeri

Jag blev hänvisad till denna bibeltext, som särskilt passande att tillämpa på modern spiritism: Kolosserbrevet 2:8 ”Se till att inte någon rövar bort er genom filosofi och tomt bedrägeri, efter människors traditioner, efter världens läror och inte efter Kristus.” Jag fick se att tusentals människor blivit fördärvade genom frenologins filosofi och animal magnetism, och har drivits till gudlöshet. Om tankarna börjar löpa i denna riktning är det nästan helt säkert att de blir obalanserade och kontrollerade av en ond ande. "Tomt bedrägeri" fyller stackars dödliga människors sinnen. De tror att de har en sådan kraft i sig själva att de kan utföra stora gärningar, och de inser inte behovet av en högre kraft. Deras principer och deras tro är "efter människors traditioner, efter världens läror och inte efter Kristus." Jesus har inte lärt dem denna filosofi. Inget liknande finns i hans undervisning. Han riktade inte dödliga människors sinnen till dem själva, till en kraft som de själva ägde. Han riktade alltid deras sinnen till Gud, universums Skapare, som källan till deras kraft och visdom. En särskild varning ges i vers 18: "Låt inte segerlönen tas ifrån er av någon som ger sig hän åt ödmjukhet och tillbedjan av änglar, och som fördjupar sig i sådant som han inte har sett, och till ingen nytta är uppblåst i sitt köttsliga sinne."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.