Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 61. 297.     Från sida 297 i den engelska utgåva.tillbaka

Filosofi och tomt bedrägeri

Spiritismens lärare närmar sig på ett behagligt och förföriskt sätt för att bedra er, och om ni lyssnar till deras fabler kommer ni att bli bedragna av rättfärdighetens fiende och kommer förvisso att gå miste om lönen. När väl ärkebedragarens fascinerande inflytande övervunnit er en gång, är ni förgiftade, och dess dödliga inflytande förvanskar och fördärvar er tro på att Kristus är Guds Son, och ni slutar att förlita er på hans blods förtjänster. De som blivit bedragna av denna filosofi (298) har blivit lurade på sin lön genom Satans bedrägerier. De förlitar sig på sina egna meriter, visar frivillig ödmjukhet och är även villiga att göra uppoffringar. De förnedrar sig själva och låter sina sinnen behärskas av fullständigt nonsens, och accepterar de mest absurda idéer genom dem som de tror är deras döda vänner. Satan har gjort dem så förblindade och har förvridit deras omdöme så att de inte märker det onda. De följer instruktionerna som påstås komma från deras döda vänner som nu är änglar i en högre sfär.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.