Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 61. 298.     Från sida 298 i den engelska utgåva.tillbaka

Filosofi och tomt bedrägeri

Satan har valt en mycket säker och fascinerande förvillelse, en som är uträknad för att fånga de människors sympatier som har lagt sina kära i graven. Onda änglar antar dessa käras form och berättar händelser som har med deras liv att göra, och gör sådant som deras vänner gjorde när de levde. På detta sätt lurar och leder de dessa dödas anhöriga att tro att deras avlidna vänner är änglar som svävar ovanför dem och kommunicerar med dem. De betraktar dem med en viss tillbedjan, och vad de eventuellt säger har större inflytande över dem än Guds ord. Dessa onda änglar som låtsas vara döda vänner, kommer antingen att fullständigt förkasta Guds ord såsom rena sagor, eller om det passar deras avsikter bättre, fokusera på de viktiga avsnitt som vittnar om Kristus och pekar ut vägen till himmelen, och ändrar Guds ords tydliga uttalanden så att de ska passa deras egen fördärvade natur och för att förgöra människor. Om man är tillräckligt uppmärksam på Guds ord kan alla som vill bli övertygade beträffande denna själsförgörande illusion. Guds ord förklarar i mycket bestämda ordalag, att "de döda vet ingenting". Predikaren 9:5, 6: ”För de levande vet att de ska dö, men de döda vet ingenting, och de får inte heller mer någon belöning, för minnet av dem är bortglömt. Och deras kärlek, deras hat eller deras avund finns inte mer och de har aldrig mer någon del i allt som sker under solen.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.