Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 61. 290.     Från sida 290 i den engelska utgåva.tillbaka

Filosofi och tomt bedrägeri

Läs 2 Tessalonikerbrevet 2:8-12: ”Och då ska den laglöse uppenbaras, han som Herren ska döda med sin muns anda och förgöra vid sin synliga återkomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som går förlorade, därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta. Och på grund av detta ska Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de ska tro lögnen, för att de ska bli dömda, alla de som inte har trott sanningen utan har haft sin glädje i orättfärdigheten.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.