Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 61. 298.     Från sida 298 i den engelska utgåva.tillbaka

Filosofi och tomt bedrägeri

Bedragna människor tillber onda änglar i tro (299) att de är deras döda vänners andar. Guds ord säger uttryckligen att de döda inte längre har någon del i vad som händer under solen. Spiritister säger att de döda vet allting som sker under solen, att de kommunicerar med sina vänner på jorden, ger värdefull information och utför underverk. Ps 115:17 "De döda prisar inte HERREN, inte heller någon av dem som har farit ner i det tysta." Satan, förvandlad så att han blivit lik en ljusets ängel, verkar med all slags bedräglig orättfärdighet. Han som kunde lyfta upp Guds Son, som var gjord ringare än änglarna, och ställa honom på ett av templets torn, och ta honom med upp på ett mycket högt berg för att visa honom världens riken, han kan använda sin makt över människorna, som är mycket underlägsna Guds on när det gäller vishet och styrka, även efter att han hade tagit på sig människans natur.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.