Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 61. 299.     Från sida 299 i den engelska utgåva.tillbaka

Filosofi och tomt bedrägeri

I denna fördärvade tidsålder har Satan kontroll över dem som har avvikit från det som är rätt och vågar sig in på hans mark. Han utövar sin makt över sådana människor på ett skrämmande sätt. Min uppmärksamhet riktades på följande ord: "som fördjupar sig i sådant som han inte har sett, och till ingen nytta är uppblåst i sitt köttsliga sinne” Jag fick se att somliga stillar sin nyfikenhet och leker med djävulen. De har ingen verklig tro på spiritism och skulle rygga tillbaka med förskräckelse vid tanken på att vara ett medium. Ändå vågar de gå till en plats där Satan kan utöva sin makt över dem. Sådana människor har inte för avsikt att tränga djupt in i detta verk, men de vet inte vad de gör. De vågar sig in på djävulens mark och frestar honom att kontrollera dem. Denne mäktige förgörare betraktar dem som sina lagliga byten och utövar sin makt över dem, emot deras vilja. När de önskar ta kontrollen över sig själva kan de inte göra det. De lät sina sinnen underkastas Satan, och han kommer inte att ge upp sina anspråk utan håller dem fångna. Ingen makt kan befria den insnärjda människan utom Guds kraft, som svar på innerliga böner från hans trogna efterföljare.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.