Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 61. 300.     Från sida 300 i den engelska utgåva.tillbaka

Filosofi och tomt bedrägeri

Vår enda trygghet nu är att söka efter sanningen som den uppenbaras i Guds ord, såsom man söker efter gömda skatter. Sådana ämnen som sabbaten, människans natur och Jesu vittnesbörd är de stora och viktiga sanningar som måste förstås. De kommer att visa sig vara ett ankare som ger Guds folk stadga i dessa bekymmersamma tider. Men människomassorna föraktar Guds ords sanningar och föredrar fabler. 2 Thessalonikerbrevet 2:10, 11: ”Därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta. Och på grund av detta ska Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de ska tro lögnen."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.