Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 61. 300.     Från sida 300 i den engelska utgåva.tillbaka

Filosofi och tomt bedrägeri

De mest tygellösa och fördärvade människorna blir mycket smickrade av dessa sataniska andar, som de tror är deras döda vänners andar, och de blir ytliga och uppblåsta i sitt köttsliga sinne. Kolosserbrevet 2:19 ”Och inte håller sig till huvudet, från vilken hela kroppen genom leder och senor får kraft och sammanhållning och växer med den tillväxt som Gud ger.” De förnekar honom som ger kroppen styrka, så att varje kroppsdel kan stärkas genom Guds kraft.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.