Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 61. 300.     Från sida 300 i den engelska utgåva.tillbaka

Filosofi och tomt bedrägeri

Tom filosofi. Kroppens lemmar kontrolleras av huvudet. Spiritister åsidosätter huvudet och tror att alla kroppsdelar måste agera själva och att fasta lagar kommer att föra dem vidare i en utveckling som leder till fullkomlighet utan ett huvud. Johannes 15:1-2, 4-6: "Jag är det sanna vinträdet, och min Fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den ska bära mer frukt." "Förbli i mig, och jag i er. Såsom grenen inte kan bära frukt av sig själv, om den inte förblir i vinträdet, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinträdet, ni är grenarna. Den som förblir i mig, och jag i honom, han bär rik frukt. För utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop dem och kastar dem i elden för att brännas."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.