Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 61. 301.     Från sida 301 i den engelska utgåva.tillbaka

Filosofi och tomt bedrägeri

Kristus är källan till vår styrka. Han är vinstocken och vi är grenarna. Vi måste få näring från den levande vinstocken. Om vi berövas styrka och näring från den vinstocken är vi som kroppsdelar utan huvud. Vi är i precis den position som Satan vill att vi ska vara, så att han ska kunna kontrollera oss som han själv vill. Han verkar "med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som går förlorade, därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta. Och på grund av detta ska Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de ska tro lögnen." Spiritism är en lögn. Den grundar sig på den stora ursprungliga lögnen: "Ni ska visst inte döden dö” Tusentals människor hugger av Huvudet, och resultatet blir att kroppsdelarna agerar utan Jesus som sitt huvud, och någon annan styr kroppen. Satan kontrollerar dem.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.