Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 61. 301.     Från sida 301 i den engelska utgåva.tillbaka

Filosofi och tomt bedrägeri

Det visades mig att Satan inte kan kontrollera människors sinnen om de inte har underkastat sig hans kontroll. De som avviker från det rätta är i allvarlig fara nu. De separerar sig själva från Gud och från hans änglars omsorg, och Satan som alltid är beredd att förgöra människor, börjar att presentera sina bedrägerier för dem. Sådana människor är i allra största fara. Om de ser och försöker att stå emot mörkrets makter och befria sig själva från Satans snaror, är det ingen lätt uppgift. De har vågat sig in på Satans mark, och han gör anspråk på dem. Han kommer inte att tveka att använda all sin kraft och kalla hela sin onda härskara till sin hjälp, för att vrida en enda människa ur Kristi hand. De som har frestat djävulen att fresta dem, kommer att bli tvungna att göra desperata ansträngningar för att befria sig själva från hans makt. Men när de börjar anstränga sig själva kommer Guds änglar, som de har bedrövat, till deras räddning. Satan och hans änglar vill inte släppa sitt byte. De tar upp kampen och slåss med de heliga änglarna, och striden är hård. Men om de som har gjort fel fortsätter att be och i djup ödmjukhet bekänner sina fel, kommer änglar med överlägsen styrka att få övertaget och befria dem ur de onda änglarnas våld.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.